Verenigings man vrouw van Langeraar

       Verkiezing Verenigingsman/vrouw van Langeraar 2018

Traditioneel wordt op de openingsavond van de braderie de verenigingsman of
vrouw van Langeraar gekozen. Iedere Langeraarse vereniging is in de gelegenheid geweest om iemand naar voren te schuiven als kandidaat. Deze hoeft geen lid te zijn van de betreffende vereniging, maar is wel belangrijk voor de vereniging.

STEMMEN

Iedereen kan op vrijdagavond 7 september in Parola komen stemmen op de genomineerden. Hiervoor kan het stembiljet uit de folder worden gebruikt of één van de formulieren die in Parola beschikbaar zijn.

De stembus sluit om 21:00 uur. Per persoon mag maximaal 1 stembiljet worden ingevuld. Een stembiljet is geldig als er precies 3 genomineerden met vereniging zijn ingevuld. Niet meer en ook niet minder. Verder moet iedereen zijn naam en telefoonnummer op het stembiljet invullen, gebruik de witte strook onder het formulier hiervoor.


De genomineerden 2018


Piet Hoogenes

Deze week zijn de “Mannen in Witte Pakken” weer onderweg om de nominaties uit te delen voor de verenigingsman/vrouw van Langeraar 2018. Als eerste gingen ze langs bij Piet Hoogenes. Hij is genomineerd door voetbalvereniging Altior . De motivatie is als volgt :

Piet zet zich het hele jaar door met hart en ziel in voor alle teams binnen de vereniging. Hij regelt als wedstrijdcoördinator de organisatie rondom competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Jong en oud kan altijd op hem bouwen. Bestuur en leden zijn Piet heel dankbaar dat hij deze taak met zoveel toewijding en betrokkenheid op zich neemt, en we willen hem graag in het zonnetje zetten.


Els Kelder

De tweede nominatie voor verenigingman/vrouw van Langeraar 2018 kwam bij een vrouw terecht. Els Kelder is door de KBO genomineerd. Als motivatie gaven zij de volgende redenen :
Els is al een aantal jaren lid van het KBO bestuur, naast haar bestuurlijke taken verzorgt zij veelal de verslaggeving van de vergaderingen.
Zij vertegenwoordigd de KBO in de PGSN, platform van mensen met een beperking en senioren in de gemeente Nieuwkoop en spreekbuis naar de gemeente.
Zij maakt ook deel uit van de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning adviesorgaan van de gemeente voor voorzieningen en ondersteuning de inwoners van de gemeente
Al met al toch een hele taak om je eigen in de materie te verdiepen.


Maarten van der Hoorn

De “mannen in witte pakken” hadden wat moeite om de derde nominatie uit te reiken. Maarten van der Hoorn was al weer druk bezig met voorbereidingen voor Zevenhoven on Wheels terwijl de Kermis Langeraar nog maar net is afgelopen. Maarten is genomineerd door het bestuur van de kermis omdat :
Maarten zich vol inzet voor de kermis. Naast de drukte van zijn eigen kwekerij weet hij toch tijd te vinden om zich vol in te zetten voor de kermis en iedere keer weer met nieuwe ideën te komen om de kermis verder uit te bouwen. Zo is dit jaar het 3×3 voetbal toernooi aan het programma toegevoegd, georganiseerd door Maarten.


Michel Pieterse

De vierde kandidaat is ook een druk bezet man. Eerder werd hij al voorgedragen door toneelvereniging Toneelvereniging Piccolo, maar nu is Michel Pieterse genomineerd door Scouting Welverro. Het bestuur van Welverro gaf daarbij de volgende motivatie :
Met Michel nomineren we de OLC. Zij bestaan dit jaar 30 jaar. Zij staan bij grote activiteiten voor ons klaar met allerlei hand- en spandiensten. Spelfiguur, pannenkoeken bakken, hulp bij kamp of een staffeest, de OLC is er bij.
Michel is voorzitter van de OLC daarnaast speelde hij menig rol in de kampverhalen of spellen van Welverro. Michel is voor allerlei klussen te porren binnen Welverro en sleept dan ook vaak de familie Pieterse mee. Hij is ook vaak de voortrekker bij de OLC als zij gevraagd worden om iets te doen bij de grote activiteiten van Welverro. Hij weet altijd iedereen te enthousiasmeren en zo doen veel mensen altijd mee.


Sandra Versluis

De “Mannen in Witte Pakken” zijn dit jaar voor het eerst op pad gestuurd door de Stichting ZB De Hoop – Haarlem. Hoewel het postadres in Haarlem zit, is dit echt een Langeraarse stichting ter ondersteuning van o.a. zorgboerderij “De Hoop” aan de ringdijk. Zij schuiven dit jaar Sandra Versluis naar voren als hun kandidaat. Ze doen dit met de volgende motivatie :
Wij vinden dat zij deze titel gewoon verdient. Zij is een supervrijwilligster, staat voor iedereen klaar, zegt (bijna) nooit nee! Sandra heeft heel veel gedaan voor verschillende verenigingen in Langeraar.
Voor zover wij weten begonnen bij de Gilde, voor allerlei klussen waaronder de Bazar. Bij Welverro was de ledenadministrator, nog zonder digitaal ledenpakket. Ook was ze lange tijd met John kok bij de Welpen op kamp. Tussendoor hielp ze ook met de grotere activiteiten door het jaar bij Welverro.
Intussen is ze ook lid van de EHBO in Aarlanderveen en is ze Lotus. Ze helpt zo nu en dan de EHBO Langeraar.
Op dit moment is ze veel actief op Zorgboerderij de Hoop, waar ze met begeleiding helpt en jam maakt (heerlijke receptuur trouwens). Voor Stichting ZB De Hoop Ter Aar/ Haarlem heeft ze ons geholpen met de opening van de nieuwe projecten. En tussendoor staat ze de stichting bij met raad en daad als we erom vragen. Kortom een ‘Gouden vrijwilliger’, en bovenal een zeer fijn mens!


Leo van Driel

Natuurlijk heeft ook de Dorpsraad Rondom de Plassen een kandidaat naar voren geschoven. De “Mannen in Witte Pakken” belde deze week aan bij Leo van Driel om de nominatie bekend te maken en hem uit te nodigen voor de openingsavond van de braderie in Partycentrum Parola. De motivatie van de dorpsraad is als volgt :
Leo is lid van de werkgroep Natuur, Recreatie en Water (NRW) van dorpsraad Rondom de Plassen. Samen met Harry Egberts zorgt hij voor de prachtige (staande) bloembakken bij de Strooplikker. Daarnaast zet hij zich o.a. in voor de “Natte Kant” van de Paradijsweg en het doortrekken van het Landlustpad naar de Paradijsweg. Verder is Leo actief als chauffeur bij de buurbus (Lijn 727).


Suzanne Geluk

In het verenigingsleven van Langeraar zijn niet alleen maar Langeraarders actief. De Mannen in Witte Pakken moeten regelmatig het dorp uit. Nieuwveen, Korteraar, Papenveer en Ter Aar komen vaak voor, maar soms moeten ze nog veel verder op pad. Zo stuurde de Strooplikker Langeraar de mannen naar Hillegom, alwaar zijn Suzanne Geluk genomineerd werd. De motivatie van de Strooplikker is als volgt :
Wij vinden dat hij/zij deze titel verdient omdat Suzanne al jaren voor ons kookt tijdens de Stroopweek. We hebben de 12de week gehad, waarvan Suzanne de 9de heeft gedraaid als kok. We zullen weer heerlijk eten. Verder springt Suzanne bij als spelfiguur of post bij een groot spel. Ze staat altijd klaar met een hapje en een drankje en verzorgt de eindlunch voor de staf.
Ze van enorme waarde voor ons, daarom verdiend zij deze waardering.


Annemieke Egberts

Verenigingsmensen zijn het hele jaar druk met het organiseren van allerlei zaken. Het is daarom niet vreemd dat ze af en toe met vakantie gaan. Het is wel jammer dat dan net de “Mannen in Witte Pakken” voor de deur staan om de nominatie namens Toneelvereniging Piccolo uit te reiken. Annemieke Egberts overkwam dit. Terwijl ze zelf ergens welverdiend bij een zwembad lag, bezochten de “Mannen in Witte Pakken” haar ouders om op die manier de nominatie en de felicitaties over te brengen. Annemieke is op tijd terug, want als echte Langeraarse wil ze de braderie natuurlijk niet missen. De motivatie van Piccolo om Annemieke te nomineren is als volgt :
Wij vinden dat zij deze titel verdient omdat zij al vele jaren zich heeft ingezet als secretaris voor onze vereniging. Ze gaat het stokje wel overdragen, omdat ze inmiddels een gezin heeft en het druk genoeg heeft met werk, gezin en sporten, maar zet zich nog steeds in voor onze vereniging.


Aad Hijdra

Verenigingsmensen zijn vaak druk bezet en veel onderweg. Neem bijvoorbeeld Aad Hijdra, regelmatig stonden de “Mannen in Witte Pakken” bij hem voor de deur, maar telkens was hij onderweg naar een vergadering of andere mensen aan het helpen. Er zat niets anders op, dan Aad dan maar te overvallen tijdens een vergadering, ergens in Papenveer, om heb de nominatie en felicitaties te overhanden namens EHBO Langeraar. De motivatie was als volgt :
Aad is al ruim 25 jaar bestuurslid/ voorzitter en 40 jaar ehbo er, het is een gedreven man die van aanpakken weet.
Tijdens bestuursvergaderingen geeft hij de leden van het bestuur de vrije hand maar kan snel ingrijpen als het dreigt te escaleren. Verder is het een pracht vent om mee te werken tijdens evenementen. Dit jaar voor het eerst heeft hij niet gestaan tijdens de kermis, dit was erg vreemd voor ons.
Wij zijn bang dat hij dit jaar gaat stoppen als voorzitter en daarom willen we hem graag in het zonnetje zetten.

 


Kees Keijzer

Langeraar is een levendig dorp, soms verdwijnen er verenigingen, maar net zo snel ontstaan er weer nieuwe. Zo’n nieuwe vereniging is BuurtbusLangeraar. Veel mensen weten niet dat dit initiatief gedragen wordt door een vereniging, en net zoals de al lang gevestigde verenigingen mogen ook zij iemand voordragen. Lang hoefde het bestuur hierover niet na te denken en zij nomineerden Kees Keijzer. De motivatie hiervoor was :
Kees is altijd vol inzetbaar voor de BuurtBus en is altijd enthousiast. Hij is altijd bereid om een dienst over te nemen of te ruilen.