Disclamer

Deelname aan activiteiten is op eigen risico. De organiserende stichting is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit deelname aan spelen of andere activiteiten tijdens de braderiefeesten. Bij betreden van het braderieterrein stemt u in met mogelijke weergave van beeldmateriaal op onze sociale media en website. Bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen snel worden behandeld.